GORAN ČELAR
RADOVI

Bajram

Dobro veče
Domovini
Dunav

Pretanke su moje duše niti

Nisu moje pjesme krive

Prvi poljubac
To u meni proleće još živi
Kad sve umre ja ću još da živim
Hronike konfuznog uma
Konji
Kafanska sećanja
U svitanje
Buđenje
Majci
Seta
Ne budi se srce iz sevdaha
Starac
Sonetni venac - Ponositom gradu
Otvori se divna ružo meni
Bila si mi poput starog vina
Bunar
Ljubio sam silno i to mi je hvala!?
San i java
U maloj šumi
Moj dom
Mogu ja bez vas, mogu ja sam...
Ne rekoh ti nikad koliko mi značiš
Uzmi ovaj cvet iz ruke
Buđenje
Srbija
Prekinuto detinjstvo
Dve ruže
Starica
Vodite me!!!
Drski razgovor sa bivšom dragom u kasni noćni sat 1
Drski razgovor sa bivšom dragom u kasni noćni sat 2
Drski razgovor sa bivšom dragom u kasni noćni sat 3
Borovo
Pahulja od snova

SAN I JAVA

Još mi kroz ambis života moga
imena divnog odzvanja jek,
od vraga dal je? ili od Boga?
ali mi mučno dolazi tek.

Traganje moje nikud ne vodi,
samo mi nade probudi žar,
svaki mi korak ka tebi vodi,
eh, da te nikad ne sretoh bar...

Poraza bolnih očaj se vrati,
brodova silnih krvnik je hrid,
tako me tuga kroz život prati,
ime je tvoje kineski zid.

A kad mi vetar nanese pute
ka Bosni divnoj i Savi toj,
u glavi misli sliju se u te
pa se k'o Sava mute u njoj.

Ne haje ona protiče bučno,
tužnog mi oka prezire gled,
pa mi je u nju gledati mučno,
hladna ko duša, hladna ko led.

A kad mi snovi dodu nezvani,
tamna mi tebe ponudi noć,
o, zoro sveta brzo mi svani,
ne mogu više, u greh cu poć'.

Kosa joj zlatna vetrom leprša
pa mi kroz vene proključa krv,
možda to višnji veru mi kuša?
večne se sumnje probudi crv.

Anđeli tebe odnose nagu
od želje moje, pogleda mog,
za grudi tvoje i dušu vragu,
kad mi već nije pomog'o Bog!

A onda jecaj grozan me prenu,
u čas se divan rasplinu san,
život bi dao za sreću njenu,
zadnju kap krvi i zadnji dan...

Ali mi nije ni sada jasno,
gde mi te vatre nestade sjaj,
shvatio kad sam bilo je kasno,
već mi se kraju primak'o raj...