АНТИЧКА КЊИЖЕВНОСТ

ХЕРОДОТОВА ИСТОРИЈА
1. и 2. део
МАТИЦА СРПСКА

Уредник
др. Бранко Гавела

Превео са старогрчког
Милан Арсенић

Лектор
Милица Бујас

Технички уредник
Мирјана Јовановић

Коректор
Мирјана Теодоровић


САДРЖАЈ

O херодоту и његовој Историји
KOMEНТАРИ

1. ДЕО

Kњига прва

КЛИЈА

Увод. Ранија историја Лиђана * Кандаул и Гиг * Рат с Милећанима * Чудесно спасење Ариона * Крез * Крезов разговор са Солоном * Крезов сан * Адресг из Фригије. Погибија Крезова сина * Жалост Крезова за сином Атисом * Крез искушава пророчишта у Хелади и Либији * Атина. Порекло Атињана * Пизистратова тиранија * Спарта. Ликург и његов устав * Рат са Тегеаћанима. Крезов савез са Спартом * Санданис одговара Креза од похода на Персију * Почетак рата са Персијанцима * Крезово повлачење. Кир опседи Лиђане под Сардом * Заузеће Сарда * Крез пада у персијско ропство * Крез код Кира * Земља и обичаји Лиђана * Међански тиранин Дејок и други владари * Упад Скита * Астијаг и његови синови * О Кировом рођењу и спасењу * Како је Астијаг дознао да је Кир у животу * Кажњавање Харпага. Астијаг шаље Кира у Персију * Кир наговара Персијанце да се одметну * Побуна Персијанаца. Астијаг губи престо * Живот Персијанаца, њихова вера и празници * Обичаји Персијанаца * Хелени (Јонци и Еолци) у Малој Азији * Јонци и Еолци обраћају се Спарти за помоћ * Побуна Лиђанина Пактија * Пактијева пропаст * Отпор Фокејаца * Судбина Тејаца и осталих Јонаца * Карци и Ликијци * Киров поход на Асирију. Опис Вавилона * Краљице Семирамида и Нитокрида * Опсада и заузеће Бабилона * Асирија: земља и народ * Обичаји Асираца * Масагети и њихова земља * Кир објављује рат Масагетима * Борбе са Масагетима * Кирова смрт. Обичаји Масагета

Kњига друга

ЕУТЕРПА

Египћани — најстарији народ. Опис њихове земље * Како је настала земља Доњег Египта * Плодност земље. Делта * Величина Египта * Поплаве Нила * Нилови извори и ток * Истраживања Насамонаца * Обичаји и вера Египћана * Жртве и свете животиње * Божанства и храмови * Верске свечаности * Египатско порекло грчких божанстава * Шест најзначајнијих верских светковина * Поступање са животињама: мачке, пси * Крокодили — свете животиње * Нилски коњи, видре, птице, рибе, змије * Нарочити обичаји: гозбе, одевање, врачање, лечење * Балзамовање и сахрањивање * Живот у Доњем Египту * Историја Египћана: краљеви Мин, Мерис, Сезострис * Сезострисова освајања * Сезострисова владавина * Краљ Протеј и прича о Хелени * Менелај долази по Хелену * Краљ Рампсинит и његова ризница * Силазак Рампсинитов у доњи свет * Кеопс и градња пирамида * Кеопсов син Микерин * Блудница Родопија * Краљ Анизије и етиопска владавина * Десет хиљада годнна историје * Дванаест краљевина. Подизање Лабиринта * Мерисово Језеро. Псаметих преузима власт * Пророчиште у Бути * Краљеви Неко и Псамис. Копање канала * Краљ Априја. Амазисова побуна. Сталежи и жупе * Амазис ступа на престо * Владавина Амазиса. Његов живот и карактер * Амазисово пријатељство са Хеленима

Kњига трећа

ТАЛИЈА

Камбизов поход на Египат * Савез с Арабљанима и пролаз кроз пустинзу * Судбина Псаменита и његова сина * Рат с Етиопљанима * Камбиз упућује посланике Етиопљанима * Поход на Амоњане * Камбизово лудило. Камбиз убија сестру и брата * Убиство Прексаспова сина * Поход Спартанаца против Поликрата * Прича о Поликратовој срећи. Амазисово писмо * Размирице Самљана са Спартанцима и Коринћанима * Перијандар и његови синови * Борбе на Саму. Напад Самљана на Сифно * Лажни Смердис и владивина мага * Камбизова смрт * Отанова сумња * Завера седморице * Прексаспово признање и самоубиство * Пад лажног Смердиса и убиство мага * Завереници се саветују о облику владавине * Дарије постаје краљ. * Дарије уводи порез. Подела земље на сатрапије * Индуси. Њихови обичаји * Арабљани и њихово богатство * Богатство осталих крајева * Смрт Интафренова * Сатрап Орет одлучује да освоји Сам * Поликратова смрт. Орета стиже казна * Демокед, хеленски лекар код Дарија * Демокедово бекство * Силозонт, избеглица са Сама * Дарије заузима Сам * Предаја власти Силозонту. Побуна Бабилонаца * Зопирово лукавство * Поновно заузеће Бабилона

Kњига четврта

МЕЛПОМЕНА

Дарије жели да се свети Скитима. Постанак Скита * Предања о пореклу Скита * Песник Аристеја о Скитима * Опис скитске земље. Становници * Поднебље * Мит о Хиперборејцима * Опис делова и облика света * Откриће Азије * О скитским водама * Реке: Истар, Тирас, Хипанис, Бористен и др. * Скитска божанства. Ратни обичаји * Пророчанства, смртне казне, заклетве * Сахране краљева * Одвратност према туђим обичајима * О краљу Скилеју. * О броју Скита * Даријев поход на Ските. Прелазак у Европу * Пролазак кроз Тракију. Гетски бог Салмоксис * Мост на Истру. Положај скитске земље * Скити траже савезнике међу околним народима * Амазонке * Скитски ратни планови * Дарије упада у скитску земљу * Ток ратовања * Дарије се кришом повлачи * Скити прогоне Персијанце * Даријев повратак у Азију Мегабаз остаје * Оснивање Кирене * Историја Кирене * Бат и борбе Кирењана * Батов син Аркесилај * Народи Либије * О номадским народима * Пешчани спрудови и њихови становници * О другим народима Либије и њиховом животу * Картагињани о другим народима * Персијанци освајају Барку. Феретимина освета

2. ДЕО

Kњига пета

ТЕРПСИХОРА

Мегабазова освајања у Европи. Обичаји у Тракији * Пресељавање Пеонаца у Азију * Персијски изасланици у Македонији * Хистијеј на персијском двору. Отан * Аристагора и припрема похода на Накс * Опсада Накса * Аристагора тражи помоћ Спарте * Спартански краљ Анаксандрид и његови синови * Аристагора у Спарти. Карта Азије. Пут од Ефеса до Сузе * Аристагора у Атини. Атина после Хипархове смрти * Протеривање Пизистратида * Реформе двојице Клистена * Изагора. Клеоменов поход на Атику * Успеси Атињана. Савез Тебанаца и Егињана * Рат Егињана с Атињанима * Уплитање Спарте * Коринћанин Сокле устаје против тираније. Говор Сокла, посланика из Коринта * Хипија на персијском двору * Јонци и Атињани полазе у поход на Сард. Повлачење * Побуна на Кипру * Борбе с Персијанцима * Кипрани поново у ропству. Освајања Персијанаца * Бекство Аристагоре и његова смрт

Kњига шеста

ЕРАТО

Повратак Хистијеја * Борбе код Милета. Дионизије, вођ Јонаца * Пораз Јонаца * Заузеће Милета. Самљани и Милећани на Сицилији * Напредовање Персијанаца. Хистијејева смрт * Персијанци освајају Трачки Херзонез * Владавина Милтијада и његових наследника * Персијске реформе у Јонији. Поход на Хеладу * Дарије припрема нов поход на Хеладу. Егина * О спартанским краљевима * Демарат * Демарат постаје краљ * Свргнуће краља Демарата * Леотихида и Клеомен * Клеоменова смрт * Односи Егињана и Леотихиде. Спартанац Глаук * Борбе између Егине и Атине * Персијанци освајају острва * Освајање Еретрије. Упад у Атику * Атињани шаљу Филипида у Спарту по помоћ * Маратонска битка * Победа Атињана. Персијанци се повлаче * Закаснела помоћ Спартанаца. Алкмеониди * Клистен Бира мужа својој кћери * Несрећни поход Милтијадов на Пар * Како је Милтијад освојио острво Лемно * Пелазги напуштају острво

Kњига седма

ПОЛИМНИЈА

Дарије припрема нов поход на Хеладу. Његова смрт * Ксерксе ступа на престо. Скупштина првака * Ксерксе. Мардоније и Артабан говоре у скупштини * Артабанов говор * Ксерксов сан и колебање * Нови снови. Доношење одлуке о рату * Велике ратне припреме. Прокопавање Атоса * Полазак војске у Сард. Богатство Лиђанина Питије * Ксерксе подиже мостове преко Хелеспонта * Молба и кажњавање Питије * Пут од Сарда до Абида. Смотра војске * Разговор Ксеркса са Артабаном * Ксерксе говори Персијанцима. Прелазак у Европу * Пут до Дориска. Ксерксе пребројава војску * Ко су били пешаци и како су били опремљени * Пешадија и њени заповедници * Коњица * Флота и њени заповедници * Ксерксе врши војну смотру * Договор са Демаратом * Награђивање Маскама и Бога. Полазак из Дориска * Пут до Аканта * Како се војска хранила. Од Аканта до Терме * Логоровање у Терми * Гласници се враћају из Хеладе. Талтибијев гнев * Сперхије и Булије * Заслуге Атињана за слободу Хеладе * Темистокле и флота, Измирење Хелена * Уходе у Азији. Преговори с Аргом * Повест о Гелону, тиранину сиракушком * Хеленски изасланици у Сиракузи * Гелонови преговори са хеленским изасланицима * Гелон одбија пружање помоћи Хелади * Држање Керкирана. Крићани одбијају помоћ * Тесалци. Термопилски кланац * Хеленска флота код Артемизија * Прва поморска битка. Персијске војне снаге * Тродневна бура. Персијски губици * Успеси хеленске флоте * Предели око Термопила. Хеленске снаге * Леонида. Персијска извиђања * Дводневна битка у кланцу. Епијалтово издајство * Персијанци заобилазе кланац * Савезници одлазе. Последња борба * Еурит и Аристодем. Издајство Тебанаца * Демаратови и Ахеменови савети * Ксерксе се свети мртвом Леониди

Kњига осма

УРАНИЈА

Темистоклови савети * Прва битка код Артемизија * Друга битка код Артемизија * Повлачење Хелена * Ксерксе прикрива своје губитке. Тесалци и Фокејци * Персијанци у Фокеји. Беоћани им прилазе * Пут у Делфе. Хеленска флота код Саламине * Јачина хеленске флоте * Ратно већање. Персијанци спаљују Атину * Темистоклови савети Хеленима * Хелени одлучују да прихвате битку код Саламине * Ксерксово ратно веће. Персијска флота код Саламине * Војска продире на Пелопонез. Темистоклово лукавство * Аристид * Битка код Саламине * Пораз Персијанаца * Ксерксе доноси одлуку о повлачењу * Ксерксово већање са Мардонијем и Артемизијом * Хермотим из Педазе * Повлачење персијанске флоте. Ратно већање Хелена * Ксерксово повлачење * Мардоније остаје у Тесалији * Ратни плен. Одликовање Темистокла и Еурибијада * Артабаз. Ксерксе прелази у Азију * Мардоније испитује пророчишта * Мардонијев изасланик Александар у Атини * Савет Спартанаца Атињанима * Атињани одбијају понуду за закључење мира

Kњига девета

KAЛИОПА

Мардоније продире у Атику. Одлука Атињана * Полазак спартанске војске * Мардоније се повлачи у Беотију * Држање Фокејаца. Хелени код Еритре * Напад персијске коњице. Мазистијева погибија * Хелени у околини Платеје. Препирка око положаја * Ратни поредак Хелена * Ратни поредак варвара * Неповољна знамења на обема странама * Ратно већање Персијанаца * Александрова опомена. Промена распореда * Персијска коњица напада * Хелени заузимају нове положаје * Битка код Платеје * Погибија Мардонија. Победа Хелена * Артабазово бекство. уништење персијске војске * Паузанија и Лампон * Подела ратног плена * Сахрана погинулих. Хелени опседају Тебу * Артабаз се враћа у Азију. Савез Самљана са Хеленима * Персијска флота се повлачи ка Микали * Битка код Микале * Пораз Персијанаца * Ксерксе заводи кћер свога брата * Атињани опседају Сест * Заузеће Сеста. Повратак Атињана у Хеладу.