ЦАМБЛАК, Григорије - 00. 00. 1360 - 00. 00. 1419.
ЦАР, Марко - 30. 08. 1859 - 01. 11. 1953.
ЦВЕТКОВИЋ, Душан - 29. 01. 1892 - 18. 04. 1978.
ЦВИЈОВИЋ, Јован - 28. 08. 1878 - 03. 07. 1957.
ЦВИЈОВИЋ, Јосиф - 28.08. 1878 - 03. 07. 1957.
ЦЕКИЋ, Јован - 21. 08. 1918 - 28. 04. 1982.
ЦЕНИЋ, Ђорђе - 06. 02. 1825 - 07. 10. 1903.
ЦЕРОВИЋ, Стојан - 09. 07. 1949 - 21. 03. 2005.
ЦРНИЛОВИЋ, Христифор-Кица - 08. 02. 1886 - 15. 07. 1963.
ЦРНОЈЕВИЋ, Ђурђе - 00. 00. 0000 - 00. 00. 1514.
ЦРНОЈЕВИЋ, Иван - 00. 00. 0000 - 00. 00. 1490.
ЦРНОЈЕВИЋ, Станиша-Станко - 00. 00. 1457 - 00. 00. 1530.
ЦРНЧЕВИЋ, Бранислав-Брана - 08. 03. 1933 - 14. 04. 2011.
ЦУКИЋ, Милош - 00. 00. 0000 - 00. 00. 0000.
ЦУКИЋ, Павле - 00. 00. 0000 - 00. 00. 0000.
ЦУКИЋ, Петар Лазаревић - 00. 00. 0000 - 00. 00. 0000.