УВАЛИЋ, Радивој - 20. 04. 1912 - 28. 09. 1971.
УДОВИЧКИ, Лазар - 22. 03. 1915 - 09. 12. 1997.
УРОШ I, (Вукановић) - 00. 00. 0000 - 00. 00. 1145.
УРОШ, Јован (Дука Палеолог) - 00. 00. 0000 - 00. 00. 0000.
УРОШ II, Примислав (Првослав) - 00. 00. 0000 - 00. 00. 0000.
УРОШ, Синиша (Симеон Урош Палеолог) - 00. 00. 1326 - 00. 00. 1371.
УТЈЕШЕНОВИЋ, Огњеслав Острожински - 21. 08. 1817 - 08. 06. 1890.