НАВОЈЕВ, Никола - 00. 00. 1913 - 00. 11. 1940.
НАСТАСИЈЕВИЋ, Живорад - 00. 00. 1893 - 00. 00. 1966.
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир - 11. 07. 1904 - 04. 10. 1983.
НАСТИЋ, Дејан - 00. 00. 1926 - 00. 00. 2008.
НАТОШЕВИЋ, Ђорђе - 19. 07. 1821 - 11. 07. 1887.
НАЧИЋ, Ташко - 07. 04. 1934 - 26. 03 1993.
НЕДЕЉКОВИЋ, Младен-Млађа - 03. 05. 1936 - 31. 03. 2005.
НЕДЕЉКОВИЋ, Миле - 02. 03. 1941 - 30. 05. 2009.
НЕДИЋ, Љубомир - 25. 04. 1858 - 29. 07. 1902.
НЕДИЋ, Милутин Ђ. - 26. 10. 1882 - 00. 10. 1945.
НЕДОВИЋ, Драгиша - 20. 07. 1916 - 31. 01. 1966.
НЕМАЊИЋ, Вукан - 00. 00. 1170 - 00. 00. 1207.
НЕМАЊИЋ, Ђорђе - 00. 00. 0000 - 00. 00. 0000.
НЕМАЊИЋ, Растко (Свети Савa) - 00. 00. 1169 - 12. 01. 1236.
НЕМАЊИЋ, Стефан Владислав II - 00. 00. 1280 - 00. 00. 1326.
НЕМАЊИЋ, Стефан Радослав - 00. 00. 1192 - 00. 00. 1235.
НЕМАЊИЋ, Стефан Урош V (Урош Нејаки) - 00. 00. 1337 - 04. 12. 1371.
НЕНАДОВИЋ, Мирослав - 13. 03. 1904 - 21. 02. 1989.
НЕСТОРОВИЋ, Ђорђе Б. - 00. 00. 1864 - 26. 07. 1935.
НЕШИЋ, Димитрије - 20. 10. 1836 - 09. 05. 1904.
НЕШИЋ, Марко - 02. 03. 1873 - 03. 04. 1938.
НЕШКОВИЋ, Никола - 00. 00. 1740 - 00. 00. 1785.
НИКЕЗИЋ, Марко - 13. 06. 1921 - 06. 01. 1991.
НИКОЛАЈЕВИЋ, Георгије (Ђорђе) - 20. 04. 1807 - 08. 02. 1896.
НИКОЛАЈЕВИЋ, Константин - 26. 10. 1821 - 01. 10. 1877.
НИКОЛАЈЕВИЋ, Миливој-Мића - 24. 03. 1912 - 27. 08. 1988.
НИКОЛАЈЕВИЋ, Петар-Молер - 00. 00. 1775 - 00. 00. 1816.
НИКОЛАЈЕВИЋ, Синиша - 11. 12. 1914 - 12. 07. 1943.
НИКОЛИЋ, Данило - 00. 00. 1926 - 06. 02. 2016.
НИКОЛИЋ, Драгослав-Драган, Гага - 20. 08. 1943 - 11. 03. 2016.
НИКОЛИЋ, Јован-Косовљанин - 00. 00. 1818 - 00. 00. 1882.
НИКОЛИЋ, Јордан - 11. 05. 1933 - 29. 07. 2016.
НИКОЛИЋ, Милан - 22. 10. 1877 - 00. 00. 0000.
НИКОЛИШ, Гојко - 11. 08. 1911 - 11. 07. 1995.
НИКОН - 00. 00. 0000 - 00. 00. 0000.
НИНКОВИЋ, Нићифор - 00. 00. 1788 - 00. 00. 1850.
НИНЧИЋ, Момчило - 10. 06. 1876 - 23. 12. 1949.
НОВАКОВИЋ, Добрица - 00. 00. 1930 - 06. 04. 1941.
НОВАКОВИЋ, Новак (Новак Новак) - 03. 02. 1928 - 06. 04. 1995.
НОВАКОВИЋ, Миле - 29. 04. 1950 - 14. 09. 2015.
НОВИЧИЋ, Војислав - 04. 01. 1886 - 09. 03. 1917.
НОВИЋ, Јоксим-Оточанин - 15. 03. 1806 - 18. 01. 1868.