ОБРАДОВИЋ, Бранислав-Бранко - 00. 00. 1948 - 06. 06. 2002.
ОБРАДОВИЋ, Дејан - 23. 10. 1971 - 06. 02. 2010.
ОБРАДОВИЋ, Ђорђе-Ћурчија - 00. 00. 0000 - 00. 00. 1804.
ОБРЕНОВИЋ, Александар - 16. 08. 1876 - 11. 06. 1903.
ОБРЕНОВИЋ, Јован Теодоровић - 00. 00. 1787 - 03. 02. 1850.
ОБРЕНОВИЋ, Милан II - 21. 10. 1819 - 08. 07. 1839.
ОРЛОВИЋ, Милоје-Мића - 28.05. 1934 - 13. 02. 1913.
ОРФЕЛИН, Јаков - 00. 00. 0000 - 20. 10. 1803.
ОСТОЈИЋ, Горан - 20. 01. 1962 - 28. 07. 1998.
ОСТРОЖИНСКИ, Огњеслав Утјешеновић - 21. 08. 1817 - 08. 06. 1890.
ОЦОКОЉИЋ, Драган - 03. 02. 1927 - 21. 09. 1996.