ЕЛЕЗОВИЋ, Глигорије-Глиша - 18. 01. 1879.
ЕРАК, Милан - 23. 01. 1950 - 20. 01. 1995.
ЕШКИЋЕВИЋ, Васа - 13. 01. 1867 - 03. 02. 1933.