Novine beogradskog čitališta 9-11. jul 2006.
STREMLJENJA, januar 2005., trobroj
VELIKA PLANA, NAŠ TRAG, februar 2006., trobroj