Платон Димић (19??-19??) - српски математичар
Био је суплент Панчевачке гимназије до 1931. када је премештен у Ваљевску гимназију. Радио у Ваљевској гимназији 1931-1933. и 1934-1936. Завршио је Математику и Физику. Ваљевским гимназијалцима предавао математику и филозофију. Из Ваљевске гимназије премештен 27. августа 1933. у Шабачку гимназију. У Шабачкој гимназији ради у периоду од 1933 па до 15. августа 1934. године када је премештен за професора Ваљевске гимназије. У Ваљевској гимназији био надзорни наставник Подружнице феријалног савеза. Премештен 26. јуна 1936. у Мушку реалну гимназију Краља Александра 1. у Београду.
Један је од оснивача и дугогодишњи уредник „Математичког листа" (1966) за основне школе. Када је 1982. поред Редакционог одбора формирано и Уредништво листа у коме је био главни и одговорни уредник у периоду 1982-1987.

почетак
назад