Творац Града покушава да направи своју антологију најзнеменитијих Срба и СРПКИЊА

Кад их буде више од 1000, увешћемо гласање за најзначајније Србе и Спркиње кроз целокупну српску историју. То не значи да су они други мање вредни, већ је ово само мали покушај да се истакне историјски и цивилизацијски допринос човечанству многих српских великана.

 
Ko жели да помогне, може слати податке који задовољавају следеће критеријуме:
1. Личност не сме бити међу живима најмање 20 година (сем уколико је био иметник, онда је довољно 5 година након смрти).
2. Биографија кратка, сажета, што тачнија и да буде једно до једна и по Wordove стране.
3. Строго пазити на ТАЧАН датум рођења и смрти (колико год је то могуће).
ХВАЛА !!!
 
Напомена:
Антологија је по азбучном реду, и то по аутентичним презименима линости.
На пример: Текелија је под словом "п" јер се презивао Поповић; Свети Сава под "н" (Немањић)...
 
Молимо све који имају следеће податке да нам их доставе:

Андрија Радовић - тачан датум смрти
Ангел Шурев - тачан датум рођења и смрти
Алекса Станојевић Аца - тачан датум рођења и смрти
Богољуб Јевтић - тачан датум смрти
Богорислав Михајловић-Михиз - шира биографија
Боривоје Јовановић - биографија
Боро Беговић - биографија
Бошко Петровић - тачан датум рођења и смрти
Бранимир Тори Јанковић - биографија
Бранко Видић - биографија
Бранко Гавела - тачан датум рођења и смрти
Васа Чарапић - тачан датум рођења
Васа Пелагић - тачан датум рођења
Вељко Мандић - биографија
Владимир Лековић - тачан датум рођења и смрти
Владимир Поповић - биографија
Владимир Тотовић - тачан датум рођења и смрти
Владимир Холец - биографија
Владо Милошевић - тачан датум рођења и смрти
Војислав Деспотов - тачан датум рођења и смрти
Војислав Мићовић (глумац) - биографија
Војислав Суботић - биографија
Вукашин Вук Филиповић - тачан датум смрти
Григорије Божовић - тачан датум рођења и смрти
Дејан Настић - тачан датум рођења и смрти
Димитрије Туцовић - тачан датум рођења и смрти
Добривоје Божић - тачан датум рођења
Драган Оцокољић - биографија
Драгољуб Милосављевић "Гула" - биографија
Драгослав Ђорђевић - тачан датум смрти
Драгиша Мишовић - тачан датум рођења
Драгутин Добричанин - само биографија
Драгутин Ј. Илић - тачан датум рођења и смрти
Душан Баранин - тачан датум смрти
Душан Булајић - биографија
Душан Герзић "Гера" - тачан дан смрти
Душан Глумац - тачан датум рођења и смрти
Душан Јерковић-Уча - тачан датум рођења и смрти
Душан Тадић - биографија
Ђорђе Поповић, сликар - тачан датум рођења и смрти
Ђорђе Пура - биографија
Жарко Цвејић - само биографија
Живан Живковић - тачан дату рођења и смрти
Живојин Рафајловић - тачан датум живота и смрти
Живојин Станковић - тачан датум смрти
Живорад Настасијевић - тачан датум рођења и смрти
Живорад др Павловић - тачан датум рођења и смрти
Ивица Кољанин - тачан датум смрти
Илија Спасојевић - тачан датум рођења и смрти
Иво Јакшић - биографија
Јаков Ненадовић - тачан датум рођења и смрти
Јанко Катић - тачан датум живота и смрти
Јован Марјановић - тачан датум смрти
Јован Туцаков - тачан датум рођења и смрти
Јово Бијелић - тачан датум смрти
Јосип (Сибе) Миличић - тачан датум рођења и смрти
Коча Анђелковић - тачан датум смрти
Коста Милетић - тачан датум смрти
Лазар Комарчић - тачан датум рођења и смрти
Лазар Мутап-Чачанин - тачан датум рођења и смрти
Лазар Нанезић - тачан датум рођења и смрти
Леко М. Димитрије - биографија
Леко Тома - биографија
Лаза Телечки - тачан датум рођења и смрти
Лујо Бакотић - тачан датум рођења и смрти
Љубуша Бачић - само биографија
Љубиша Р. Ђенић - тачан датум смрти
Малиша Глишић - тачан датум рођења и смрти
Марин Држић - тачан датум рођења
Марко Миљанов - тачан датум смрти
Миодраг Томић - тачан датум смрти
Михаило Радовић - тачан датум рођења и смрти
Михаило Петровић - тачан датум рођења (ПАЖЊА! Ово није Мика Алас)
Михаило Вукдраговић - тачан датум рођења
Михајло Викторовић - биографија
Милан Дединац - тачан датум смрти
Милан Ерак - биографија
Милан Тепић - тачан датум рођења
Миленко Стојковић - тачан датум рођења и смрти
Мило Милуновић - тачан датум рођења
Милован Грбовић - тачан датум рођења и смрти
Милоје Теодоровић - тачан датум рођења и смрти
Милорад Мило Мирановић - биографија
Милосав Чамџија - тачан датум рођења и смрти
Милош Кандић - биографија
Милош Петровић - тачан датум рођења
Миодраг Ђурђић "Миша" - тачан датум рођења
Миодраг Поповић - датум смрти (2005)
Миодраг Поповић-Миша (сликар) - тачан датум рођења и смрти
Мирко Јевић Мића - тачан датум смрти
Младен З. Радојковић - тачан датум рођења и смрти
Момчило Баљак - биографија
Нићифор Дучић - тачан датум смрти
Никола Алексић - тачан датум рођења
Никола Бизумић - тачан датум рођења и смрти
Никола Боројевић - тачан датум рођења
Никола Грбовић - тачан датум рођења и смрти
Никола Милић - биографија
Никола Узуновић - тачан датум рођења и смрти
Павле Богатинчевић - шира биографија
Павле Павловић - тачан датум смрти
Петар (Јована) Боројевић - тачан датум смрти
Петар Крстић - тачан датум смрти
Петар Милошевић - тачан датум рођења и смрти
Петроније Шишо - тачан датум рођења и смрти
Сава Микић - тачан датум смрти
Сава Мрмак - биографија
Светозар Самуровић - тачан датум смрти
Светозар "Нани" Станковић - тачан датум рођења и смрти
Сима Ненадовић - тачан датум рођења
Славољуб Слава Богојевић - тачан датум смрти
Станоје Симић - тачан датум смрти
Стеван Кнежевић - тачан датум рођења и смрти
Стеван Миња - биографија
Стефан Бранковић - тачан датум смрти
Стојан Јанковић - тачан датум рођења
Стојко Стојковић - тачан датум рођења и смрти
Танаско Рајић - тачан датум смрти
Тихомир Влашкалић - тачан датум смрти
Хаџи-Рувим - тачан датум рођења и смрти
Часлав Ђаја - тачан датум смрти