ZELJKO KANURIC
ȣ
Жељко Канурић је рођен у Сомбору 1963. год. Уз помоћ Савеза за церебралну и дечију парализу Србије, издао је две књиге поезије поезије Ступање у чудо и Нијансе љубави. Добитник је позлаћене плакете на фестивалу у Суботици за песму Ступање у чудо, као и сребрне плакете у Новом Саду на међународном конкурсу за поезију. Сарадник је часописа и један од четворице оснивача сомборско песничко-музичке групе Поетско игралиште
....Жељко је свестан да је његова радост део велике радости човечанства и не жели је опипати, већ осетити. Понекад и у надстварном лету. Само онај светли који је у лаком ходу уперен погледом у даљину...
У срцу љубави остаће они
Који су умели волети...
Долети као птица
Побуна против смрти
Тајна
Jесења љубав