ВИОЛЕТА МИЛИЋЕВИЋ
МОЈА КЊИГА

RADOVI
Циклус: И небо и земља
Цуклус: Само храбре срећа прати
Дозивали те...
Среда
Циклус: Путеви и људи
Нове песме

Теби у част

Сву моју љубав баци
у море своје равнодушности,

и видећеш:

птице неће више никада
теби у част
освајати небеска пространства,

и видећеш:

рибе неће више никада
теби у част
певати своју нему песму,

и видећеш:

траве се неће више никада
зањихати
теби у част.

Одбаци моју љубав,

и видећеш:

никада више нећеш постојати.