ВИОЛЕТА МИЛИЋЕВИЋ
МОЈА КЊИГА

RADOVI
Циклус: И небо и земља
Цуклус: Само храбре срећа прати
Дозивали те...
Среда
Циклус: Путеви и људи
Нове песме

Свемир

Залутала у свемир
туђих очију,
сећам се
једног трачка светлости
који си ми упутио
кроз своје отворене капке
и
којим си ме обасјао.

И тај један зрачак
из прошлости
осветљава мој пут
и обасјава мој живот
јаче него сва сунца
која ме сада греју
или сагоревају.