ВИОЛЕТА МИЛИЋЕВИЋ
МОЈА КЊИГА

RADOVI
Циклус: И небо и земља
Цуклус: Само храбре срећа прати
Дозивали те...
Среда
Циклус: Путеви и људи
Нове песме

Рекла сам

Рекла сам ти:
«Ветар прошлости је опустошио
моју душу,
и више не знам ко сам«.

Рекла сам ти:
«Човек се не рађа само једном,
као што и не умире само једанпут.
Живот је нешто исконско -
танка, али непрекинута нит».

Рекла сам ти:
«Човек стварно живи
само ако уме увек да воли,
док ветрови долазе и одлазе«.

Рекла сам
толико тога
што сам мирно могла да прећутим.
Прећутала сам
толико тога
што сам искрено могла да кажем,
чак и то да те волим.