ВИОЛЕТА МИЛИЋЕВИЋ
МОЈА КЊИГА

RADOVI
Циклус: И небо и земља
Цуклус: Само храбре срећа прати
Дозивали те...
Среда
Циклус: Путеви и људи
Нове песме

Путеви

Пут планина и пут река
И подземља и небеса
Сви су пути
Додирнути
Само један никад није
Само један никад неће
Пут што води од твог срца
До предела моје среће.

Пут градова и пут села
Зар ниједног нема моста
Гле!…
Последња нит сад пуца
Од твог длана до мог тела
Од мог тела до твог срца
Сви су пути
Прекинути
Само једна стаза оста
Сва прашњава избледела
На којој сам тебе срела

Отворени пут ка смрти.