ВИОЛЕТА МИЛИЋЕВИЋ
МОЈА КЊИГА

RADOVI
Циклус: И небо и земља
Цуклус: Само храбре срећа прати
Дозивали те...
Среда
Циклус: Путеви и људи
Нове песме

Предај се

Прећути тај понор,
тај пожар!
Прећути вулкан,
ту страст!

Угуши отпор,
угуши очај!
Прогутај увреду,
поврати сласт!

Немој волети
и немој клети!
Не сањај,
не лети
и не слути!

Све ће то већ сутра
бити прах…

Предај све забораву,
тој тихој смрти,
и једном заувек,
(док пада мрак)
з а ћ у т и

кад већ не умеш
да кажеш:
В О Л И М !