ВИОЛЕТА МИЛИЋЕВИЋ
МОЈА КЊИГА

RADOVI
Циклус: И небо и земља
Цуклус: Само храбре срећа прати
Дозивали те...
Среда
Циклус: Путеви и људи
Нове песме

PONTE VECCHIO
или: љубав у Toscani)

Под Ponte vecchiom тече Арно...
Зар река собом носи стварно
наше и туђе сенке румене?
Куд то одлази наша румен?
У шта се претачу наше сене?
У шта се претвара тај чудни грумен
живота нашег?

Под Ponte vecchiom Арно тече...
Чиме се сећања на тугу лече
када у нама озелене?
На Тргу чуда криви се кула,
а туга лагоно стиже и мене,
плави полако сва моја чула,
радости жељна...

Под Ponte vecchiom тече Арно...
Зар се ту једном сретосмо стварно?
На Пољу чуда још травке снене
стидљиво сричу:"Ti voglio bene",
речи што ни једно од нас не рече
тад, кад је падало румено вече,
на нашу љубав и успомене...

Под Ponte vecchiom тече Арно...
Firenca, април 2005.