ВИОЛЕТА МИЛИЋЕВИЋ
МОЈА КЊИГА

RADOVI
Циклус: И небо и земља
Цуклус: Само храбре срећа прати
Дозивали те...
Среда
Циклус: Путеви и људи
Нове песме

Marcia funebre

Сву ноћ су играле под мојим прозором
прозрачне, лаке балерине...
По небу беху разастрле
своје беле мекане пелерине.

И сву ноћ су блистале, снежне и лаке,
а онда, у трену, заувек стале.
У магновењу љубљене беху
у ком су, снене, и умирале.

На жељи својој разапете,
пале су у ватру своје пути.
Тај први корак ка пламену страсти
последњи беше им корак ка смрти.