MILORAD J. NIKIĆ
Iz zbirke pesama "Reč zavičajna", izdavač "Prometej" Novi Sad

Duša

Jesenjinu

Pesma o Maruši