MARIA DEYANA
KRATKA BIOGRAFIJA
Maria Deyana, rođena je 1967. godine u Hrvatskoj. Kao student Pedagoškog fakulteta i kao član udruženja mladih književnika Hrvatske, rano je pocela objavljivati u časopisima i zbornicima. Radila je za televiziju i novine kao voditelj i novinar. Na zaraćenom području bivše Jugoslavije uništena joj je knjiga poezije u pripremi "Dijete raja".
Objavila tri zbirke poezije: "Djevojačka riznica" -"Čemer"-1994, "Dobra voda" - 1995, "Rane" - 2005.
Živi i radi u Londonu.
RADOVI