KATE JOVANOVSKA
Na srpskom
Na makedonskom

ZOVEŠ SE PRINCEZA

GIGANTSKI STUBOVI OD SREBRNOG METALA
SAMO PROLAZIM PORED NJIH
VEĆ ODAVNO TU SU ZAROBLJENE NISKONAPONSKE STRASTI
I ŠTA SAD ONI ZNAČE?
SAMO JEDNA JEDINA STVAR
IMAGINARNO, BAŠ SAD VIDIM TVOJE LICE
PRIČA TI OVAJ SIVI GOLUB, A TI PAŽLJIVO SLUŠAŠ
I SMEJEM SE
I RUKU PRUŽAM KA TEBI
ŽELIM NEŠTO DA TI KAŽEM
TAKO METAFIZIČKI I VALOVITO
KROZ MENE PROLAZI TVOJA DEVSTVENOST
ŠTA SI MI TI KAD POSEDUJEŠ MOJ KARAKTER?
KAO ONE NOĆI  PUNA MESEČINA DIKTIRA
TVOJA FIZIOLOŠKA KRETANJA, PONOVO TIHO PITAM TE
KAKO SI USPELA DA UĐEŠ U MOJ DVOR
KAD ČUVAJU GA DIVLJI PSI
VEZANI NEMIRNIM LANCIMA?
TI PLEŠEŠ
SA KRUŽNE USNE PRIRODE PROIZLAZI ZELENO LIŠĆE
I USPOREN PITOM, SUVIŠE LAGAN VETRIĆ
KOSICU DUGU DUVA TI
I PROZIRNU HALJINU, ZAPRAVO OBUKLA SI MOJU DUŠU
POSEDUJEŠ SVEŽINU I OSMEH DAFNE
NE TREBA DA TE ZOVEM POGREŠNIM IMENOM
TI SE ZOVEŠ PRINCEZA.