JOVICA ĐURĐIĆ

BIOGRAFIJA

JOVICA ĐURĐIĆ, rođen je 3. 10. 1949. u Glogovici kod Dervente/Doboja, Republika Srpska. Srpski prozni pisac i pjesnik. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mjestu, Majevcu i Podnovlju, srednju u Derventi. Diplomirao je na Pedagoskom fakultetu u Rijeci. Član je udruženja knjizevnika Srbije i Udruženja knjizevnika Srpske.

Autor je dvanaest knjiga poezije i proze za djecu i odrasle čitaoce. Objavljivao je u mnogim listovima i časopisima. Pojedini radovi su mu prevođeni na strane jezike.

RADOVI

SAN

1
To je ta muzika lišća
Stalno prisustvo zvukova
koji nas razapinju

Slepi za ovo teško veče
Kao nežne niti zategnuti smo
između sna i ljubavi

Časovi su to kad se duša
Puni kao vrč teskobom i tugom
sami smo o sami smo

Tiha jeza u nama kao da hoće
Kao da želi da odletimo
krilima crne ptice

2
Zapisujem ovaj trenutak
Pre svakog sna pre gorčine
budan vidim svet požuteo

Koliko vrtoglavog vremena prođe
Od jednog do drugog sna
lepa životinjo krvožednice

Lelujamo kroz ovaj život i
Kao skamenjene kapi ostajemo
u žutom podnevu dana

Kao mravi usnama smo vezani
Za gipki vrat žene na žalu
setna muziko morska

3
Iščekujemo danima sabiremo sebe
Otupljenih zena čekamo oproštaj
boje smrti kakve li su

Probudi se devojčice moja iz svojih
Sopstvenih senki svetlosti bez sjaja
dotičem tvoje srce mrtvo

Dokoračava tamnozeleni trak truleži
Govorim te svetlosti neznana govorim
da bih te nadživeo

4
Neću dočekati neću sigurno znam
Taj koralni zvuk bistrine
grčevito se stežu prsti

Kosmos oslepeo za hiljadu godina
Žestoko nas bije nevidljivim prstom
šta smo ispod kupole

Ostajemo zaboravljeni daleki
Sve manje se dotičemo rukama
sve više zakopavamo u sebe.