Ekspres politika, sreda, 14. januar 2004.
Tanja Prokopljević “Živoplet”

BUDNI KOVAČ NOVIH REČI

Prva knjiga poezije Tanje Prokopljević “Živoplet” (“Estart”), predstavlja misaoni svet mlade pesnikinje koji se prelama kroz ritmiku svakodnevice

  • Ovi stihovi ne govore samo o meni i ličnom odnosu prema doživljenim stvarima, već i u širem kontekstu o situaciji u kojoj se nalazi društvo – kaže Tanja Prokopljević – Odlučila sam se da knjigu naslovim jednom rečju “Živoplet”. Životne situacije su te koje “pletu” stihove. Nema poezije bez sete, radosti i ljubavi. Ne znam da li je neko pre mene iskovao ove dve reči - živoplet i “ljubavanka” a upravo ovom drugom rečju nazvala sam deo zbirke, a one mi se čine izuzetno tople i poetične.
  • Posibno me podstiče vrhovni autoritet čiji smo mi kreacija, dakle – Bog – priča za naš list Tanja – Jedna iz pesama iz zbirke naslvljena je sa “Svet Božiji”. Naravno, teško je svesti život na nekoliko ciklusa. Na knjizi sam radila dve godine. Čitaoci mogu da vide mnoštvo malih celina koje nisu razdvojene formalnom podelom.

P. Radosavljević