DUŠAN KRSTIĆ
RADOVI
Marijine oči

Silna dama

Istina
Oh, ti...
Tri
Umesto uspomene na Alisu