VERICA SAIČIĆ:
Rođena 12.5.1959. Živi i radi u Podgorici. Slikarstvom se bavi od 1981. godine. Učesnik je više kolektivnih izložbi.

ULJA NA PLATNU:

Jedinstvo, Nijemi krik, Evolucija, Usnula planeta, Svitanje, Placentarna magija, Intuicija, Kriptomnezija, Košmar, Novonastala, Milostiva, Susret, Pred san, Otpor, Oni, Iskušenje, Krvava svjetlost


KRITIKE:

U svojim lirskim apstrakcijama u domenu kolorita, sa temom žene, žene i njene vizije svijeta nosi skrivenu poruku i želju da se svijet preporodi, svijet prepun grijeha od Hristovog raspeća (Raspeće) do danas.

Ulja Verice Saičić su snažne kompozicije rađene širokim pastoznim potezom kičice: tamoplave, modrozelene, ljubičaste game sa akcentima žute i crvene, koja prelazi u svijetloplavu i bijelu boju boju duhovnosti.

Sam način komponovanja, gdje je sve podređeno glavnom motivu, odražava snagu, volju i upornost žene za promjenom svijeta i stvarnosti, a lirsko senzibilno krhko biće žene odslikano je u harmoničnom skladu hladnih i toplih tonova.

To je Verica Saičić i njen portret slikara i čovjeka na putu nade za duhovni i svjetovni preporod.
1998.godine, Draginja Kujović, dipl.ist.um.

Slike Verice Saičić čine nas vrednijim za iskustvo sveopšte anaplazije i metaplazije, dakle, onom na čemu se zasnivaju sam život i svako stvaralaštvo.

S one strane impresije i ekspresije, imaginarnog i realnog, transcendencije i imanencije – tamo gdje završava stvarnost a počinje istina – tamo nas čeka čudesni svijet slika Verice Saičić.

1998. godine, Predrag Popović


Ćutnja je sveobuhvatna i sastavni je motiv slikarstva Verice Saičić koja još uvijek traži načina da joj se što više približi i generalizuje je. Govor ili pokret nijesu potrebni jer njena djela govore kroz pore platna na kojem su naslikana. Dovoljan je samo pažljiv pogled da se skeniraju likovi iz prošlosti i dalekih svjetova, a samim tim i dio njene podsvijesti koja je prisutna. Ta kriptomnezija čini sinkretizam njenog slikarskog poimanja. »Iz magle« možemo očekivati i dragog i nezvanog, ali iz Vericine magle susrećemo se sa njom samom. Njen hermetični svijet iluzija i realnog drže se zajedno u nevinosti njene duše i antagonizma postojećeg koje je okružuje.

2000. godine, Andrijana Nikolić

verica saičić
vera01.jpg
vera01
vera02.jpg
vera02
vera03.jpg
vera03
vera04.jpg
vera04
vera05.jpg
vera05
vera06.jpg
vera06
vera07.jpg
vera07
vera08.jpg
vera08
vera09.JPG
vera09
vera10.jpg
vera10
vera11.jpg
vera11
vera12.jpg
vera12
vera12.jpg
vera13