МАРКО УРОШЕВИЋ

Радови и калиграфије, као и слике рађене по поруџбини.
Слике су углавном копије старих мајстора, а рађене су техником уљаних боја на сликарском платну.

Рекламни плакати

Плакати поводом историјских догађаја

Корице за књиге

Плакати поводом разних кампања

Корица за књиге; реализација туђих идејних решења


Идејна решења омотница за CD