Јаков Живановић (Обрежа, 18. фебруар 1808 - Београд, 9. август 1861) је био српски политичар и књижевни радник. Био је у служби кнеза Милоша. Као противник Вукове реформе језика водио је борбу против Друштва српске словесности. Кореспонденти члан Друштва српске словесности постао је 1. августа 1848.

почетак
назад