Милан Антоновић (1850-1929) - српски архитекта. Изградио је више зграда у Београду и Србији. Његово је дело комплекс Државне болнице у Београду, палата Анкер на Теразијама, зграда Друштва за улепшавање Врачара, Зграда за фотографски атеље Милана Јовановића (данас бископ „Звезда“ у Београду), и др. Први је употребио армиране-бетонске носаче за међуспратне конструкције.

почетак
назад