Ђорђе Андрејевић Кун - рођен је 31. марта 1904. Вроцлаву, Пољска. Српски сликар и графичар, члан Српске академије наука и уметности. Студирао је сликарство на Уметничкој академији у Београду. Познат је по монументалним реалистичним композицијама и графичким мапама у којима је приказао злочине окупатора у време Другог светског рата и мотиве из обнове и изградње земље. Творац је идејних решења за ордење и грб нове југословенске државе формиране 1943. године на Другом заседању АВНОЈ-а у Јајцу. Професор Академије ликовних уметности у Београду и ректор Уметничке академије. Илустровао је и опремио бројна књижевна дела: (Жена у кошуљи, Колона, Црвене рибе, Риба на белом...) На његов рад утицали су Георг Грос и Франс Масерел. Умро је 17. јануара 1964. у Београду.
почетак
назад