KONKURS "NOVE KNJIGE"

  1. Da bi rukopis bio evidentiran kao pristigao u redakciju i tako se našao u mogućnosti za objavljivanje u skladu sa našim izdavačkim planom, potrebno je da isti bude poslat na email adresu: redakcija@novaknjiga.com .
  2. Prilikom predaje rukopisa autor treba da pošalje: kratku biografiju, kratak siže romana (ne više od jedne strane) i prvih dvadesetak stranica, ili nekoliko poglavlja, ne više od toga. Ukoliko urednik procijeni da rukopis može da bude u skladu sa planom izdavačke kuće NOVA KNJIGA od autora traži da mu se cijeli rukopis dostavi na čitanje.
  3. Operativni urednik ima rok od četiri mjeseca od datuma zavođenja rukopisa kao pristiglog u redakciju, uz kratko obrazloženje da obavijesti autora o odluci.
  4. Rukopisi i diskovi pristigli u redakciju se ne vraćaju.
  5. Zbog srazmjerno velikog broja rukopisa koji nisu prihvaćeni za objavljivanje i koji ponovo pristižu u redakciju, napominjemo da takvi rukopisi neće biti ponovo razmatrani za objavljivanje, bez obzira na eventualno unešene izmjene u odbijenu verziju.
  6. Od trenutka u kojem mu je odbijen rukopis, tokom sljedećih godinu dana nijedan drugi rukopis koji bi autor u međuvremenu eventualno poslao u Izdavačku kuću NOVA KNJIGA, neće biti razmotren za objavljivanje
  7. Više informacija zainteresovani može dobiti na broj telefona 020/655-388/