КЊИЖЕВНИ КОНКУРС УК-а РАСКОВНИК О МАЈЦИ

Уметнички клуб РАСКОВНИК РАСПИСУЈЕ МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС за најлепшу песму о мајци - МАЈКО ЈА ТИ ПЕСМОМ ВЕЧНИ СПОМЕН ДИЖЕМ у оквиру обележавања 5 година постојања. Услови конкурса: 1. Право учешћа имају сви аутори са свих меридијана света, старији од 18 година;
2. Сваки аутор може послати по једну песму на задату тему, не дужу од 28 редова;
Песме слати у програму за писање (Word) са словима Times New Roman , величине слова 12, проред 1.5 латиницом, или ћирилицом са карактеристићним словима: ч, ћ, ж, ш, ђ);
3. Песме доставити на српском језику, или на језицима других народа, са обавезним преводом на српски језик у три примерка - искључиво штампанe (писаћом машина или на компјутеру);
4. Песме потписати шифром и у посебној коверти разрешење шифре, а уколико се шаљу електронском поштом, радови се шаљу у два одвојена писана документа (File) : у првом је песма потписана шифром, а у другом је решење шифре;
5. За учешће на конкурсу обавезно је учешће у износу од 500 РСД по аутору који се уплаћују на жиро рачун клуба: 330 - 7000914 - 78 Banka Credit Agricole из Србије, односно 5 евра за ауторе из иностранства /у прилогу достављамо Инструкције за наплату из иностранства/;
6. Песме слати на адресу: Уметнички клуб РАСКОВНИК са назнаком“ЗА КОНКУРС“, Љиљана Марић, Карађорђева 43/18, 11300 Смедерево, Србија или на електронску адресу:
artclubraskovnik @ gmail . com