Pesnički konkurs KK "Miroslav Mika Antić"

Povodom devetnaestog međunarodnog susreta pesnika pod nazivom “Garavi sokak” književni klub “Miroslav Mika Antić” iz Inđije raspisuje pesnički konkurs.

Uslovi konkursa:
poslati tri pesme u tri primerka, dužine od 12 do 24 reda, teme slobodne. Pesme potpisati imenom i prezimenom, navesti tačnu adresu stanovanja, brojeve telefona i elektronsku adresu ukoliko je imate.
Pesme mogu biti na srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku, a u koliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.
obavezna kraća biografija autora.

Konkurs traje od 10. februara do 30. maja 2008. godine, a pesme slati na adresu predsednika kluba:

Zlatomir Borovnica (za konkurs)
ulica Kneza Lazara 14/25
22320 Inđija
Srbija
telefoni - fiksni: +381/22-551-347; mobilni: +381/63-1055-199
Manifestacija će se održati polovinom septembra 2008. godine kada će biti promolisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova. Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.