Književni klub "RUJNO" iz Užica raspisuje
PRVI PESNIČKI KONKURS ZA NAJLEPŠU PESMU

USLOVI KONKUSA
Poslati 3 neobjavljene pesme u 3 primerka, pod šifrom. Rešenje šifre u posebnom kovertu, sa kraćom biografijom, adresom, brojem telefona i elektronskom adresom ukoliko je imate.
Konkurs traje od 15. marta 2008. godine a rezultati konkursa će biti objavljeni 30.aprila 2008. godine. Pesme slati na adresu:

Jasiković Dragoljub
-za konkurs-
Alekse Šantića 82
31 000 Užice
Srbija
telefon: +381/64-157 21 70
e-mail: kkrujno@gmail.com