KONKURS Disovog proleća

Povodom 45. Disovog proleća Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis" i Odbor Disovog proleća raspisuju tradicionalni konkurs za rukopis za prvu pesničku zbirku, namenjen autorima sa srpskog govornog područja do 31 godine starosti.

Autor dostavlja organizatoru rukopis u tri primerka na srpskom jeziku sa najmanje 30 pesama, potpisan šifrom. Rešenje šifre slati u posebnom kovertu uz rukopis. Konkurs je otvoren do 10. aprila 2008. godine. Autoru najboljeg rukopisa, po odluci tročlanog žirija, pripada plaketa Mladi Dis i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji Tokovi. Razultati konkursa biće objavljeni do 20. maja, a nagrada će biti dodeljena u Čačku na završnim svečanostima 45. Disovog proleća.
Rukopise slati adresu Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" - Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom "za konkurs".

http://www.cacak-dis.org.yu/