Konkurs za nagradu "Biljana Jovanović" - Srpsko književno društvo
Srpsko književno društvo raspisalo je konkurs za nagradu "Biljana Jovanović", za prozna, pesnička i dramska ostvarenja objavljena u 2007. godini.

Knjige u pet primeraka treba slati na adresu SKD, Francuska 7, Beograd, najkasnije do 10. februara, a rezultati konkursa biće objavljeni do sredine marta.

Nagrada Srpskog knjizevnog drustva “Biljana Jovanovic” ustanovljena je radi afirmacije knjizevnih vrednosti koje su bile deo autenticnog knjizevnog govora Biljane Jovanovic - modernog i urbanog senzibiliteta i duha pobune protiv malogradjanskog morala, konvencija i normi, tabua i zabrana svih vrsta, drustvenih i knjizevnih.