KNJIŽEVNI - IRODALMI KLUB iz Subotice raspisuje KONKURS

ZA XIX YU-ME FESTIVAL POEZIJE I PESNIKA: "ZLATNI PESNIČKI PRSTEN" SUBOTICA - PALIĆ.

- Na festival se mogu poslati samo do tri pesme od 10 tema.
- Festival počinje 21.juna 2008.god u 16h na Paliću na Rtu Pesničke nade.
- Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. maja 2008.g
- Otvaranje šifri je 9.maja u 17h.
- Pesme u jednom primerku pod šifrom, poslati zajedno sa razrešenjem šifre i ličnim podacima u manjem kovertu, na adresu: KNJIŽEVNI-IRODALMI KLUB 24105 SUBOTICA, Banijska 37
- Teme konkursa: pilot-pesma, Palić, narod, pesnička nada, ravnica, doajen-stara pesma, duhovna, majka, moderna, ljubavna, boemi-vino-ljubav.
- Štampaće se PALIĆKI GALEB od 20 pesama. Pesme mogu biti na raznim jezicima, od 12 do 32 stiha.

NAGRADE FESTIVALA:
0 PILOT-PESMA o festu: MINI AMFORA
I PALIĆKI GALEB - SLIKA I ZLATNA POVELJA
I ZLATNI PRSTEN - pesme o narodu: ZLATNI PRSTEN I ZLATNA POVELJA
I PESNIČKA NADA o pesniku: ZLATNA SLIKA I ZLATNA POVELJA - dar JP "PALIĆ-LUDAŠ"-Palić
IV RAVNICA-SUNCOKRET - SLIKA, dar Irena i Rade Šešević
V DOAJEN - XIX YU POET FESTA: MINI AMFORA, dar pesnika Subotice
Ostale nagrade i darodavci se već prikupljaju.
SPECIJALNA NAGRADA PLAVA VAZA za najlepšu pesmu o Paliću, koju treba poslati potpisanu, dodeljuje JP "PALIĆ-LUDAŠ" - Palić
Za sve informacije možete se obratiti na e-mail alisa@sksyu.net

ORGANIZATOR
Alisa Salopek