Književni konkurs “Moravske tajne”

Književni konkurs ,,Moravske tajne“ 2009, književnog kluba iz Ćuprije, za neobjavljenu pesmu, priču, aforizme.

Otkucani radovi u tri primerka se potpisuju šifrom, a rešenje šifre sa podacima, brojem telefona, adresom i e-mail adresom autora šalje se u posebnoj koverti koji se prilaže uz radove (jedna pesma, jedna priča, 10 aforizama). Konkurs je otvoren do 1. juna 2009.

Radove slati na adresu:

Milka Ižogin,
Kapetana Koče 12
35230 Ćuprija