Stvaralaštvo nema rod - zašto onda favorizujemo "žensko pismo"?
Manje je poznatih žena umetnica. Manje je poznatih spisateljica nego pisaca. Ne verujemo da je to zato što žene nemaju šta da kažu, da im nedostaje talenta ili mašte. Možda prilike i mogućnosti. I užasno nas zanima koju boju i energiju nosi nova književnost "ženskog roda". Hoćemo da čitamo!

ATC na svom sajtu otvara "Čitaonicu" - prostor za mlade/neafirmisane spisateljice sa teritorije Balkana.

ATC istovremeno ima zadovoljstvo da objavi Konkurs za kratku autorsku priču za mlade/neafirmisane spisateljice sa teritorije Balkana "na uzajamno razumljivim jezicima".
Obradujte nas nečim nesvakidašnjim! Naslov buduće zbirke, ili možda cele edicije, biće direktno inspirisan vašim delom.
U "Čitaonioci" objavljujemo sve radove koje dobijemo, a štampaćemo samo najbolje.
U budućoj zbirci priča, jednoj autorki može biti objavljena samo jedna priča po izboru urednika zbirke, a učesnice se pozivaju da pošalju do tri priče.
U ovom konkursu priče se ne rangiraju i ne nagrađuju. Ishod svake prijave je objavljivanje u "Čitaonici", i odbijanje ili prihvatanje za objavljivanje u zbirci.
Svakoj autorki kojoj se objavi priča u zbirci, pripada jedan autorski primerak zbirke. Promocija knjige je naša briga!
o Priču prijavljuje sama autorka. U budućoj zbirci uz svaku priču navešće se pravo i puno ime autorke. Ukoliko autorka insistira na anonimnosti, odnosno na korišćenju svog pseudonima, poštovaće se njena želja.
o Priču pošaljite emailom kao Word document. Potvrdu o primanju poslaćemo e-mailom.
o Priče ne bi smele da budu duže od 10.000 znakova uključujući razmake, ali nećemo praviti pitanje zbog manjih prekoračenja ako je priča dobra.
o Konkurs je otvoren od trenutka kada ste ovo pročitali, pa do trenutka kad se prikupi dovoljan broj kvalitetnih priča za zbirku. Posle objavljivanja prve zbirke, konkurs se obnavlja.
o Priče moraju biti raspoložive za objavljivanje u zbirci, pa je stoga važno da ranije nisu objavljivane. Prava zadržava autorka.
o Autorke čije će priče biti objavljene u budućoj zbirci priča obavezuju se da tu istu priču neće objavljivati nigde drugde u roku od godine dana nakon izlaska zbirke, a kasnije, u slučaju ponovnog objavljivanja svoje priče u bilo kojoj knjizi ili drugom mediju, obavezuju se da navedu da je ta priča prvi put objavljena u ovoj zbirci .
o Autorke koje učestvuju u konkursu slanjem prijave prihvataju sve njegove uslove i pravila.

Srećno, i pišite!

Prijave, pitanja i sugestije šaljite na: natasa.stukalo@atc.org.yu

www.atc.org.yu