ЗЕН ПРИЧЕ
Избор, превод и коментари: Владислав Бајац, Београд, 1984.
Припремајући књигу за поновну штампу, преводилац није ни додао ни одузео било коју причу.
Избор и превод са енглеског језика ових "Зен прича " сачинјен је из књига:
- Zen Flesh, Zen Bones, compiled by Paul Reps, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, England, 1978.
- Zen Dictionary, by Ernest Wood, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, England, 1977

Oнај који даје требало би да буде захвалан
Oзнојени Касан
Деца његовог височанствa
Jeдна нота једна жена
Учење о ћутању
Само ти спавaj
Ништа не постоји
Прави пријатељи
Зен разговор
Последње лупкање
Писмо умирућем
Taчан прорачун