Владимир Алексејевич Истархов - Ударац руских богова