Свако ко жели да објави целу своју књигу може је послати у ПДФ-формaту. Аутори ће бити поређани по азбучном реду. Ауторска права су загарантована.
Jaко важно: Књиге дајете својевољно, па самим тим, једном објављена књига више не може бити повучена са сајта.

 
EЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА ТВОРЦА ГРАДА
Број 1 - Прикази књига наших чланова
Број 2 - Песник месеца за 2009. годину
Број 3 - Антологија песника Творца града