Ljiljana Dobra - Bol vetra
Napomena: Ova knjiga u originalu obiluje fotografijama i zauzima 280MB. Morali smo da ih izbacimo kako bismo realizovali ovo elektronsko izdanje. Nadamo se da to neće umanjiti njenu vrednost.
Potpuno novi prelom za ovo elektronsko izdanje uradio je Nenad Živković.