ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА

ЛИТЕРАТУРА
Тихомир Остојић, Доситеј Обрадовић у Хопову. Студија из културне и књижевне историје. Нови Сад 1907.
Стојан Новаковић, Доситеј Обрадовић и српска култура, Споменица Доситеја Обрадовића (зборник), Београд, 1911, стр. 5-37.
Ватрослав Јагић, Доситејева рјечитост, Бранково коло, X, Сремски Карловци, 1911. стр. 177-180.
Владан Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Магазин Сјеверне Далмације, Сплит 1934, стр. 110-124.
Мита Костић, Доситеј Обрадовић у историјској перспективи XVIII i XIX века, Београд 1952.
Драгољуб Павловић, Доситеј као књижевник, Летопис Матице српске, књ. 387, Нови Сад 1961. стр. 524-536.
Војислав Ђурић, Доситеј Обрадовић, у. Доситеј Обрадовић, Сабрана дела (предговор), Београд 1961, стр. 7-58.
Доситеј Обрадовић (избор критике о писцу, приредио М. Лесковац), Нови Сад 1963.
Јован Деретић, Доситеј и његово доба, Београд 1969. Миодраг В. Стојановић, Доситеј и антика, Београд 1971. Јован Деретић, Поетика Доситеја Обрадовића, Београд 1974.
Милорад Павић, "Живот и прикљученија " Доситеја Обрадови-ћа Језичко памћење и песнички облик, Нови Сад 1976,191-260.
Владета Јеротић, Доситеј Обрадовић између православља и западне просвећености, Дарови наших рођака, Београд 1993.
 
почетна
врх странице
творац града