Штампано издање

Српске народне пјесме II
(Сабрана дела Вука Караџића, књига 5)
Просвета, Београд, 1988.
Приредила Радмила Пешић

PROJEKAT RASTKO