Udruženje srpskih pisaca Švajcarske

ZAVEŠTANJA
zbornik književnih radova (članova Udruženja srpskih pisaca Švajcarske); slike autora; dimenzije: 21cm; strana: 360; tiraž: 550; štampana: 2006.
Izdavač: Kulturno prosvetna zajednica Šabac
CIP katalogizacija: Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Štampa: Gradis-Print, Šabac
 

U ovom zborniku zastupljeno je 27 pisaca, među kojima je i nekoliko vrlo mladih autora. Svi su, ne samo ispoljili svoj talenat, nego su napravili i most između tuđine i domovine. Svaka misao ima svoju pesmu, svaka ima slobodu. Jedan od pisaca je i gospodin Volfram Frank. Njegov stav je veoma interesantan, njegova nedoumica i pitanja o Srbiji koja mora da se "vrati u Evropu", kao da tamo nije.
Inače ovo je druga knjiga "Zaveštanja". Prva je izašla prošle godine, pod istim nazivom samo je bila 2005.