SVAKO VREME IMA PRVO LICE, dimenzije 21 cm; tema: aforizmi; izdavač: Književni klub, Smederevo; za izdavača: Dragan Mrdaković; štampana: 1997; štampa: GDP "Dimitrije Davidović", Smederevo; strana: 77; tiraž: 500; recenzija: Radivoje Rale Damjanović, Aleksandar Stojadinović; autor: Danica Mašić