Dame i gospodo!!!

Svaki član sajta, ukoliko ima objavljenu knjigu, može besplatno da je prezentuje ovde. Dovoljno je samo da dostavi sve podatke o knjizi. Objavljeni materijal smatra se vlasništvom sajta, biće korektno autorizovan, i ne može se obrisati po želji autora.

NEČUJNA MUZIKA POSTOJANJA
tema: ljubavo-naučnik roman; dimenzije: 21cm; korice: tvrd povez; tiraž: 500; dizajn korica: Dragan Krivokapić; strana: 173; štampana: 2005; izdavač: Narodna kniga-Alfa; autor: Nebojša Jovanović
REČ MI/NAM SUDIJA, dimenzije: 00X00; korice: XXX; strana: XXX; štampana: 2005.; izdavač: ?; kritika: Protojerej, Dr Dragan Milin, Redovni prof. Bogoslovskog fakulteta tema: 2005; autor: Branko O. Tomić
VESELIN P. DŽELETOVIĆ
„ČUVARI ZAVIČAJA“

Izdavač: Udruženje pisaca „Poeta“, Beograd 2008.
ISBN 978-86-86863-12-6

ALEKSANDAR MIJATOVIĆ
„RAZMIŠLJAJ MUZIKOM“

dimenzije: 2
0 cm; strana: 440; štampana: 2009; slog i prelom: Đorđe Slavić; tiraž: 1000; štampa i povez: Grafički studio "MRAK", Beograd.

CEO ROMAN

Boris Staparac
Deca svetlosti
ISBN 978-86-86863-08-9

Svetlana Živanović
Čekam te moja dugo

roman; strana 133; izdavač OTVORENA KNJIGA; za izdavača Petar Nikolić: recenzija Vasa PAVKOVIĆ;
Plasman 065 22 98 113
svetlana10.3.72@gmail.com

Svetlana Pollak
JA GA KORISTIM SAMO ZA SEX


tiraž: 300; štampa: KOBDOM Kovin; zdavač: ARTE – Beograd; Debarska 22; za izdavača: Miodrag Jakšić; glavni i odgovorni urednik: Miodrag Jakšić; biblioteka: Nova srpska proza; edicija: romani; urednik: Predrag Jakšić; lektor i korektor: Daniela Bajić; dizajn i prelom: studio ARTE

CEO ROMAN
Svetlana Pollak
JA GA KORISTIM SAMO ZA SEX


- Drugo izdanje u izdanju kuće ''udruženje pisaca Poeta"
- biblioteka: savremeni srpski roman
- za izdavača: Veselin Dželetović
- stranica: 96
- tiraž:300
- isbn 970-86-86863-42-3
Svetlana Ceca Polak
"RELI SA PORODIČNIM USUDOM"

roman u izdanju ''udruženja pisaca poeta''; biblioteka: savremeni srpski pisci; za izdavača Veselin Dželetović Pavlov; izdato: 2011; dimenzije 21cm; 187strana; ćirilica
ISBN 978-86-868663-47-8

Svetlana-Ceca Polak
DOBROVOLJNI PAKAO tema: roman; prvo izdanje; strana 203; izdavač: Udruženje pisaca "Poeta"; za izdavača: Veselin Dželetović Pavlov; edicija: biblioteka ''savremeni roman''
ISBN 978-86-86863-13-3;
narudžbine na: bibi011@eunet.rs
i Cecapolak@aol.com
<<< prethodna
sledeća >>>