Dame i gospodo!!!

Svaki član sajta, ukoliko ima objavljenu knjigu, može besplatno da je prezentuje ovde. Dovoljno je samo da dostavi sve podatke o knjizi. Objavljeni materijal smatra se vlasništvom sajta, biće korektno autorizovan, i ne može se obrisati po želji autora.

Zorica Aćimović
OKAMENJENI TRENUTAK

Pesme, prvo izdanje, Užice, 2009; strana: 200; dimenzije: 20cm; tiraž: 500; recenzenti: Ilija Šaula i Ivan Ršumović; tehmički urednik: Danilo Marić; slika na koricama: Bogdan Miščević; dizajn korica: Danilo Marić; lektura i korektura: Ilija Šaula; izdavači: Kordun, West Chester, Pa. USA i "Grafičar", Užice, Srbija.
ISBN 978-86-86845-09-2 (Grafičar)

Cela knjiga
E-MAIL AUTORA

Ljiljana Milosavljavić
POSTOJBINA SRCA

Pesme, Ivanjica, 2007; strana: 118; dimenzije:30x11cm; tiraž: 200; recenzent: dr Miodrag Ignjatović; urednik: Uroš Ćurčić; lektor i korektor: prof. Milija Đorđević; korice: Ivan Milosavljević; vinjete: Dragoslav Milosavljević; izdravač: Narodna biblioteka "Svetislav Vulović"; za izdavača: Emilija Perunićić; štampa: VEGA, Ivanjica;
ISBN 978-86-85347-05-4

Tatjana Debeljački
AH, EH, IH, OH, UH
ISBN 978-86-86863-01-0

Ljiljana Dobra
BOL VETRA

Pesme, Šibenik, 2009; strana: 248; dimenzije: 21cm; tiraž: 500; korice: tvrde, plastificirane; ilustracije na koricama: Ljiljana Dobra; vlastito izdanje; predgovor: Tatjana Stupin Lukašević; katalogizacija u publikaciji Znanstvena knjižnica Zadar;
ISBN 978-953-55731-0-4
Cela knjiga

MARIJANA MLADENOVIĆ
DNEVNIK JEDNE LJUBAVI

Izdavač: Udruženje pisaca „Poeta“
ISBN: 978-86-86863-26-3
Broj strana: 195
Povez: broširan
Format: 12x17 cm
MARIJANA MLADENOVIĆ
TEBI, INSPIRACIJO MOJA

Izdavač: autorsko izdanje
ISBN: 978-86-911411-0-3
Broj strana: 80
Povez: broširan
Format: 12x17 cm
Mensur Ćatić
PJESME ZA DRUGO MJESTO

Biblioteka: IZA RIJEČI - Knjiga 16; izdavač: "ZALIHICA" d.o.o. Sarajevo; za izdavača: Almir Zalihić; urednik: Almir Zalihić; štampa: DES Sarajevo; tiraž: 500; korice: tvrde, šivene;
ISBN 978-9958-787-35-5
COBISS.BH-ID 16940550
štampano: Oktobar, 2008.

Leila Samarrai Mehdi
MRAK ĆE RAZUMETI

pesme; prvo izdanje; tiraž: 300; štampana: 2008; izdavač: Studentski kulturni centar, Kragujevac; za zdavača: Gordana Petković Lazić; likovno-grafičko oblikovanje: Vladimir Ranković; urednik: Aleksandar B. Laković; tehnički urednik: Ivan Arsenijević; uređivački odbor: Mirko Demić, Zvezdana Knežević i Bratislav Milanović; štampa: Grafički atelje "Skver", Kragujevac

Branka Zeng
SUNCOKRET

Izdavač: KORDUN, West Chester, Pa, USA; GRAFIČAR, Užice, Srbija; za izdavača: Ilija Šaula i Janko Vulović; priredio i tehnički uredio: Danilo Marić; lektura i korektura: Zorica Aćimović; recenzenti: Ilija Šaula i Goran Ivanković
Štampa: GRAFIČAR, Užice; tiraž: 300

Branka Zeng
MIHOLJSKO LETO

Izdavač: KORDUN, West Chester, Pa, USA; GRAFIČAR, Užice, Srbija;; priredio i tehnički uredio: Danilo Marić; lektura i korektura: Zorica Aćimović; korice: Branka Zeng; recenzenti: Ilija Šaula i Goran Ivanković: štampa: GRAFIČAR, Užice

<<< prethodna