Dame i gospodo!!!

Svaki član sajta, ukoliko ima objavljenu knjigu, može besplatno da je prezentuje ovde. Dovoljno je samo da dostavi sve podatke o knjizi. Objavljeni materijal smatra se vlasništvom sajta, biće korektno autorizovan, i ne može se obrisati po želji autora.

KRIK SEBRA

Izdavači: Empirej & Književna Akademija; za izdavača: Srđan Simeunović Sendan i Gordana Ćulibrk; tema: POEZIJA; dimenzije: 21cm; korice: meke, plastificirane; dizajn korica: umetnička fotografija "Suncokret", dr Milan Đurić; strana: 50; tiraž: 300; štampa: SNIPCOPY, Beograd, 2004; autor: Vasa Radovanović.

SNAGA OTISKA

Izdavači: Empirej & Književna Akademija; za izdavača: Srđan Simeunović Sendan i Vasa Radovanović; tema: POEZIJA; recenzija: Tomislav Milošević; dimenzije: 21cm; korice: meke, plastificirane; strana: 57; tiraž: 300; štampa: "Veličković", Beograd, 2004; autor: Gordana Ćulibrk

LJUPKO TELO

pesme za odrasle, latinica; Partizanska knjiga, Ljubljana, 1985; korice: tvrdi povez s ovitkom; ilustracija na koricama: Anton Depope; dimenzija 21x13 cm; strana 64; tiraž: 1000; štampa: Riječka tiskara, Rijeka. Autor: Jovica Đurđić

KOŠUTA I LOPOČI (THE ROE AND WATER LILIES)

dvojezično, pjesme za odrasle, latinica; Vikend knjiga, Beograd, 2000; korice: tvrdi povez s ovitkom; ilustracija na koricama Olja Ivanjicki; dimenzija 21x13 cm; srana 128. Tiraž: 1000; štampa: Grafokomerc, Beograd. Autor: Jovica Đurđić

ŽIRAFA ŽERALDINA
Jovica Đurđić

pesme za decu, latinica; prvo izdanje; Ars Poetica, Beograd, 2005. (ekavica) i drugo izdanje 2006. (ijekavica); korice: tvrdi povez s ovitkom; lustracije na koricama i unutar knjižnog bloka: Kosta Zdravković; recenzije: prof. dr Zorica Turjačanin i Ranko Pavlović. Dimenzija 21x13 cm. Strana 80; tiraž: 1000; štampa: Interpress 1847. Beograd

ISTRGNUTI RUKOPIS

poezija za odrasle, latinica, Interpress, Beograd, 2004; korice: tvrdi povez s ovitkom. Portret autora: Olja Ivanjicki; ilustracije na koricama i unutar knjižnog bloka Olja Ivanjicki; dimenzija 21x13 cm; strana 80; tiraž: 1000; štampa: Interpress 1847. Beograd; autor: Jovica Đurđić

PONOĆNI SUNCOKRETI

pesme, Beograd, 2007; dizajn korica: Zlatko Urošević; recenzije: Vasa Radovanović - književnik, Radomir Rakić - protođakon, Darko Habazin - pesnik. Autor: Dragomir Lazarević

PRIZNA(VA)NJE

Vreme prošlo i Vreme buduće; poezija, izdanje autora, Beograd, 2004, tiraž 200; dimenzije 21 cm; strana 56; korice: plastificirane, mek povez; dizajn: autor; recenzija: Slavica Spasić; autor: Svetlana Stanković

NA HORIZONTU, SVETLOST...

haiku slagalica; izdavač: Darko Habazin Daks & KNJIŽEVNA AKADEMIJA, 2007. recenzent: Vasa Radovanović; prevod: Snežana Krstić; likovna oprema: Marina Habazin; autor: Darko Habazin Daks

Milan Mijatović
VRT

Poezija
Beograd, 2006.
ISBN 86-84023-60-9
Izdavačka kuća: Alma
Likovno rešenje: Milan Beštić

<<< prethodna