Ах, Ех, Их, Ох, Ух
Татјана Дебељачки
ISBN 978-86-86863-01-0

ИСКРЕНИ УЗДАХ И ОБУЗДАН КРИК
Несумњиво да је за Тању Дебељачки песма најбољи начин за разумевање и описивање света али не било каквог света, односно не само оног што је “даровано погледу”. Помало необичан наслов збирке нема намеру да створи неку нову врсту експлицитности и тумачења, он управо има циљ да се ограничи на тих неколико слова уздаха, последичних манифестацијама узнемирених и устрепталих осећања. На тај начин ова песникиња ствара једну нову врсту редукционизма и сведености (не стиха већ поетског осећања) на примордијални знак, амблем који скоро читав контекст збирке своди на унутрашње пејзаже човекове, многолике и особене међузависности, необична кретања и чудна сновиђења, загонетне искре и преплитање живог и неживог, прошлог и садашњег...
Свет њених медитативноисповедних стихова обасјан је посебном врстом опоре неоромантичарске резигнације проткане сетом, емоцијама и меланхолијом; доминантним осећањем, у коме се стичу и необичним везама повезују и граде алегоријски склопови. Тања Дебељачки не жели да свет учини разумљвијим и бољим, вера у истинску поетску емоцији и човекову немогућност да да коначне одговоре, не дозвољава јој да искорачи из медитативно-елегичних расположења, с мноштвом нијанси резигнације и густом метафориком, она исцртава веома широку и многолику мапу меланхолије и хипокризије савременог света, у коме је највећа жртва управо човек сам; његова чулност и тананост осећања али у оној мери колико и сам на ту врсту хипокризијских законитости и сам пристаје.
Значајану улогу у песмама Тање Дебељачки има дискретно провучен тон филозофије животног релативизма и једне нарочите врсте нихилизма. Она не пристаје на устаљен ред ствари и појмова, свесна да иза тога постоји једна посебна надстварност, унутар које су односи и хијерархија вредности истинитији и унутар које скептични данашњи човек може наћи праву меру и облик свога постојања, јер у актуелној стварносној датости не пристаје на законе атрофиране моралне и националне апатије уздигнуте на ниво божанског промисла. Притиснут “трагичним осећањем живота” песникиња призива амбијенте, призоре и душевна стања којима би, бар на трен, могла да савлада и превазиђе космичку студен и пустош. У овим песмама на веома оригиналан начин се измирују крајње супротности и померају границе; све има условно и буквално значење. Неисфорсираној интелектуалности посебан значај дају скепса и сумње којима Тања Дебељачки одстрањује патетику, поништава спољашњу меру трагичности и под другачији поглед подводи окамењене фолклорне, националне и животне митове. Певати упркос свему – то је суштина филозофије и поетике Тање Дебељачки која се јасно очитава у овој збирци.
Посебан кутриозитет ове збирке чини поглавље у коме су песме других песника посвећене Тањи Дебељачки што не одудара превише од основне поетске линије ове збирке и што сведочи једну веома јаку линију, поетско братство, у новијој поезији млађих песника.
Петар В. Арбутина